Idade Media

Contexto histórico

Aspectos de interese para achegármonos a unha época tan afastada no tempo como imprescindible para comprendermos unha das etapas máis ricas da nosa literatura.

A literatura medieval galego-portuguesa

Os seguintes apartados conteñen a teoría que debes consultar antes de contestar o breve test do final.

Textos medievais

Textos para comentar o seu significado e as súas características formais máis salientables.